ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា របស់សិស្សានុសិស្ស និងគរុនិស្សិតមកពីខេត្តតាកែវ

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា របស់សិស្សានុសិស្ស និងគរុនិស្សិតមកពីខេត្តតាកែវ

Read more ›

ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាជូនដល់សិក្ខាកាមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថា្នក់តំបន់ជំនាន់ទី១៦

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាបានរៀបចំដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាជូនដល់សិក្ខាកាមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថា្នក់តំបន់ជំនាន់ទី១៦ សម្រាប់តំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ ចំនួន៧៣នាក់ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិក្ខាកាមសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនូវតំបន់រមណីយដ្ឋាន

Read more ›

យុវជនកាកបាទក្រហមប្រចាំក្តឹបយុវជនកាកបាទក្រហម

កាលពីព្រឹកថ្ងៃ ០៤/០២/២០១៧ យុវជនកាកបាទក្រហមប្រចាំក្តឹបយុវជនកាកបាទក្រហមប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ វិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមជូននិស្សិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាចំនួន៥៥នាក់ និងយុវជនចូលរួមសម្របសម្រួលដែលជាយុវជនបានបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយចំនួន២១ នាក់ និងបានបញ្ចប់ដោយផ្លែផ្កា និងក្តីសប្បាយរីករាយ!!!

Read more ›

CMU SR and Cambodian Committee on Human Rights

This Morning CMU SR and Cambodian Committee on Human Rights representatives visited Wat Svay High School and this afternoon the Angkor High School. Similar to yesterday a short seminar on the Right to Education was conducted with the Grade 12 students. Human Rights Number 26: The Right to Education1. Everyone has the right to education. […]

Read more ›

សកម្មភាពបង្រៀន និងសម្មភាពអនុវឌ្ឍន៏របស់និស្សិតក្នុងការសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា !!!សកម្មភាពបង្រៀន និងសម្មភាពអនុវឌ្ឍន៏របស់និស្សិតក្នុងការសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាល សង្រ្គោះបឋម ដែលបង្រៀនដោយមន្ត្រីជំនាញ របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្រោមជំនួយរបស់កាកបាទក្រហមដែនណាម៉ាក នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា !!!

Read more ›

Cambodia Releases Outcomes of the 24th ASEAN Plus Three (APT) Summit

Phnom Penh (FN), Oct. 27 – Cambodian prime minister Hun Sen attended the 24th ASEAN-Japan Summit, held Wednesday morning via videoconference, at the invitation of Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei. “The Leaders emphasized the critical importance of the APT mechanism to the long term goal of building an East Asian community with ASEAN as the […]

Read more ›

Cambodia Releases Outcomes of the 1st ASEAN-Australia Summit

Phnom Penh (FN), Oct. 27 – Cambodian prime minister Hun Sen attended the 1st ASEAN-Australia Summit, held Wednesday morning via videoconference, at the invitation of Sultan Haji Hassanal Bolkiah of Brunei. “The Leaders noted the substantive achievements made under ASEAN-Australia dialogue relations over the past years and acknowledged that the first annualized ASEAN-Australia Summit would open […]

Read more ›

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read more ›

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER